ELEM-014 ҮШ ФАЗАЛЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУІШІ

Каталог бойынша атауы:
ELEM-014 тікелей қосылатын есепке алудың үш фазалы аспабы

·         DLMS / COSEM хаттамасын қолдау;
·         Жүктемені басқару функциясы және қуатты шектеу функциясы;
·         Магнит өрісі датчигінің болуы;
·         Байланыс арналарын резервтеу мүмкіндігі.

ELEM-014 ҮШ ФАЗАЛЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУІШІ

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

ELEM-014 тікелей қосылатын ЕА келесіге арналған:
·         айнымалы токтың үш фазалы тізбектеріндегі тура және кері бағыттағы белсенді және реактивті энергияны көп тарифтік есептеу;
·         дербес немесе ЭБСН ЭКЕААӨЖ-де есепке алу жүйесінің құрамында пайдалану.

ӨЛШЕНЕТІН ЖӘНЕ ЕСЕПТЕЛЕТІН ПАРАМЕТРЛЕР

·         тікелей және кері бағыттағы белсенді және реактивті электр энергиясы;
·         әр фаза бойынша белсенді, реактивті және толық қуат және үш фаза бойынша жиынтық қуат;
·         әрбір фаза бойынша ток күші мен кернеудің орташа квадраттық (әрекет етуші) мәндері;
·         сызықтық кернеулердің орташа квадраттық (әрекет етуші) мәндері;
·         әрбір фаза бойынша қуат коэффициенті және жиынтық;
·         желі жиілігі.

ИНТЕРФЕЙСТЕР ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ

·         оптикалық порт;
·         RS-485 (опционалды);
·         PLC (опционалды);
·         Ішкі/сыртқы антеннасы бар ZigBee 2,4 ГГц (опционалды);
·         Ішкі / сыртқы антеннасы бар 868 МГц радиоинтерфейсі;
·         GSM-сыртқы антеннамен (опционалды);
·         қуат немесе қосымша релелер (опционалды);
·         телесигнал берудің бір кірісі (опционалды).

ЕРЕКШЕЛІКТЕР

·         теңшеу кезінде ЕА белгіленген қуат лездік немесе орташаланған қуаттан асқан кезде, кернеу асқан кезде, магнит өрісі болған кезде, ішіндегі температура асқан кезде тұтынушыны өшіре алады – әрқашан;
·         ЕА-ның магнит өрісіне әсер ете алатын сыртқы индикаторы болады;
·         ЕА-ның негізгі қуат болмаған кезде де жұмыс істейтін клеммалық қақпағы мен корпусын ашу датчиктері болады.
·         электр энергиясын ұрлау мақсатында тұрақты магниттермен ЕА-на әсер ету фактілерін бекіту үшін кіріктірілген магнит өрісінің датчигінің болуы;
·         оператордың командасы бойынша және тағайыншамаларды асыру бойынша жүктемені басқаруға арналған күштік релесінің болуы;
·         Деректерді беру хаттамасы: DLMS / COSEM
·         ЕА-н ашпай және кезектен тыс тексеру қажеттілігінсіз литий батареясын ауыстыру мүмкіндігі.

background