ҒӨК ЖШС "KAZ-NUR Systems"

ҚАЗАҚСТАНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН 

ЕСЕПКЕ АЛУ АСПАПТАРЫН ӨНДІРУ

background